Екобрикети Pini Kay Екобрикети Pini Kay Екобрикети Pini Kay

0876570460

Екобрикети Pini Kay
eurogorivo@gmail.com

Линия за производство на екобрикети Pini Kay. Икономически показатели

За работа на производственната линия за екобрикети Pini Kay трябва: ток, суровина (стърготини/опилки или трици), гориво за топлогенератор, работници и разходни части.

Стандартно средно потребление на електроенергия на линия без дробилка по време на работа - примерно 10 кВт/ч. При сегашната цена на електроенергия: примерно 2,4 лв/ч. Или 20 лева за 8-часова смяна.

Суровина се смята по обем, а не по тегло, защото тегло е много различно в зависимост от влажността, а обем е постоянен. Средно, на един тон готова продукция трябва 5 - 6 куб.метра стърготини с подходящ за работа размер на частици. За дъскорезници и други фирми, работещи с дърво, суровина е безплатна и при определени действия може да осигуря стандартен размер на частиците. Ако вие сте изнудени да купува суровини от страна, трябва да разчитате на разход на суровина 10 куб.метра на един тон. По нашия опит това е най-висок разход на суровина с голямо количество на едри частици. Отпадъци от пресяване на стърготини идват или в топлогенератор в качеството на гориво (кора, големи изрезки, големи трици) или в дробилка за изготвяне на калибрована хубова суровина за екобрикети (трици от стволова дървесина). За да осигурите по-стабилната работа на производствена линия, подобре да включите изначално преминаване на всякаква суровина през дробилката: ще увеличите скоростта на производство и получите стабилно качество на екобрикети.

Гориво за топлогенератор е изрезки от производства на дъски, отпадъци от первично пресяване на суровина или закупени от страна дървено гориво. Дъскорезници, дърводобивна дейност имат доста безплатно гориво, като отпадъци от основна дейност.

Заплата на работници смятаме 75 лева/смяна за оператори и 50 лева/смяна за общ работник. Общо излиза 200 лева на смяна.

Разходни части вземат не повече от 10 лева/тон.

Ако приемаме, че за смяна работници произвеждат 1,5 тона, което е най-минималната производителност, получаваме по-малко от 250 лева разходи за 1 смяна или 1,5 тон. Най-низката цена на екобрикети е в април-юли и равна е 350 лева/тон. Произведена за една смяна продукция се продава за 525 лева най-малко. Сигурно, фирма има и други разходи, които трябва да пресмята, но точно за производство на екобрикети баланс е примерно такъв:

Разходи - 250 лева, доходи - 525 лева.

По-точно баланс на производство можете да пресметнете самостоятелно, в основа на собственните условия.